Team

Méi Scoutscheffe gesicht - More Scout Leaders needed

All eis Aktivitéiten stinn a falen mam Engagement vun eise bénévole Scoutscheffen a Mataarbeschter.
Mir brauchen onbedéngt méi motivéiert Scoutscheffen déi bereet sinn sech bei eis z’engagéieren a matzeschaffen.

All of our activities stand or fall by the engagement of our volunteer scout leaders and collaborators.
We absolutely need more motivated scout leaders who are ready to engage and contribute.

Ech si gäre Scoutschef, well ech e.a. … I like being a scouts leader because a.o. I …

… do vill Erausfuerderungen erliewen, ech hunn wärend menger Scoutscarrière oft Méiglechkeet gehat Projeten ronderëm Welt ze erliewen, an domadder d‘Leit surplace ze hëllefen. Oder wëlls du net emol vun dir behaapten ,dass de an Haiti mat lokalen Scoutsgruppen Beem aplanz oder an Georgien Maueren baus?

Duerch Scouten hunn ech geleiert Responsabilitéit ze huelen an se och gären ze hunn.

Dees weideren leit mir Entwécklung vun den Scouten iwwert Joren besonnesch um Häerzen, dass schéin ze gesinn ewéi se eegestänneg gi an dëst dann och un déi follgend Generatiounen weiderginn.

Well et einfach Spaass mëscht, an säin Aldaachstress dobäi verschwent.

Philippe

Truppechef

  • well ech dann heiansdo “Kand sinn” ka spillen.
  • well et mir Spaass mecht.
  • well ech gäre Responsabilitéit droen. 
  • well ech gäre Konstruktiounen bauen.
  • well ech gäre kleng a grouss Aktivitéite plangen.
  • well ech daat wëll zreckgi wat ech krut hun.
  • well ech gären Neies ausprobeiren.
  • well ech gären dobaussen sinn.
  • well ech gären an enger flotter Ekipp schaffen.
Max

CaraPio-Chef

… vill fir Liewen dobäi geleiert hunn dat wat mir nach haut am Beruff an och privat weiderhëlleft. Wéi zum Beispill, zesummen ze schaffen, flott Projeten plangen an duerchféieren (Camp, Weekend, Versammlungen), méi selbstbewosst gin an Responsabilitéit iwwerhuelen. Chef sinn heescht awer och flott Momenter an der Chefequipe ze verbréngen wéi Chokolats um Féier ze iessen, ënnert dem Stären himmel schlofen, Laach krämp kréien vum villen Laachen an nach villes méi!
Myriam

Gruppechef

Als Chef bei de Walfer Scouten konnt ech meng professionnel Kompetenzen am soziale Beräich üben an ausbesseren. Ech hu konnten des Beräicherung a mäi Beruff als Erzéiher mathuelen. Dat war eng immens Chance! Mee net nëmme berufflech hu mech d’Soute weiderbruecht. Ech sin immens dankbar, dass ech an de Scouten vill Frëndschaften fir d’Liewen konnt schléissen, vill wonnerschéi Momenter konnt erliewen a vill Liewenserfahrung konnt sammelen smile

Christine

Gruppechef

… geléiert hunn, konkret Projeten ze plangen an emzesetzen. Als Chef kritt ee vill Vertrauen entgéintbruecht an et kritt een d’Chance als Jonken, Verantwortung z’iwwerhuelen an déi eegen Iddie matanzebréngen. Ausserdem, ass et och einfach flott, Kanner a Jonker eng flott Versammlung, e flotte Weekend oder e flotte Camp z’erméiglechen.
… learnt how to plan and implement real projects. As a scout leader, one is trusted early and given the chance to take responsability and bring in own ideas. All the more, it’s just plain fun to offer cool meetings, weekends and camp to kids and youth.

Charles

Gruppechef

Gruppechef Ekipp

Charles Majerus

Charles Majerus

Gruppechef

Myriam Lentz

Myriam Lentz

Gruppechef Adjointe

Annick Lamesch

Annick Lamesch

Gruppechef Adjointe

Wëllefcher Chefekipp

Rachel Lentz

Rachel Lentz

Akela

Gilles Peping

Gilles Peping

AWC

Jean-Michel Wolff

Jean-Michel Wolff

AWC

Louis Simon

Louis Simon

Wëllefcher Chef

Avex Chefekipp

Marie-Claire Biewer

Marie-Claire Biewer

AvEx Chef

Fabrice Wolff

Fabrice Wolff

AvEx Chef

Oskar Frederiksen

Oskar Frederiksen

AvEx Chef

Pit Kirsch

Pit Kirsch

Avex Chef

Christoph Schaul

Christoph Schaul

Avex Chef

CaraPio Chefekipp

Max Peping

Max Peping

Truppechef

Philippe Kaiser

Philippe Kaiser

Truppechef

Chiara Lentz

Chiara Lentz

ATC

RaRo Responsabel

Philippe Kaiser

Philippe Kaiser

Truppechef

Fabrice Ficerai

Fabrice Ficerai

Truppechef

Albatros Responsabel

Christine Kolber

Christine Kolber

Albatros Resonsabel

Frënn vun de Walfer Guiden a Scouten (AG 2019)