AvEx Knuetspanneau

AvEx Knuetspanneau

D’AvEX hunn an deene leschte puer Versammlungen un dësem Konschtwierk hei geschafft. Zil ass et fir wichteg Scoutskniet op eng flott Art a Weis duerzestellen an an engems eise Versammlungssall ze decoréieren.

charles

Leave your message

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.